Přibližně 275 zaměstnanců
Vyhodnocování rizik a škod