Přibližně 420 zaměstnanců
Činnosti související s webovými portály