cover photo
Přibližně 75 zaměstnanců
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru